ՀՀ ԿԳՆ  Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր Ուսումնառության պայմանագրի լուծման հիմնավորում Սովորողի անուն,ազգանուն   — Ավեդ Տէքըրմէնճեան Ո՞ր դասարանում է սովորում  — 9.3 Ո՞ր դասարանից է սովորում կրթահամալիրում  — 9 Եթե տեղափոխվել է այլ դպրոցից, խնդրում ենք նշել՝ որի՞ց   — Նահտկած վրժարան Ո՞ր դպրոց (ուսումնական հաստատություն) է տեղափոխվում   սովորողը – եղիշէ Ջրենց թիվ 67 Ո՞վ է նախաձեռնում Читать далее

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы