Տեքստ

Կար-չկար մի իմաստուն՝ մեծ խելգով , աշխարհի չար ու բարուց հասկացող։ Կյանքն անցկացնելով մարթկանց մեց ՝ իմաստունը հասկանում էր նրանց ցավը ։ Մի անգամ իմաստունը լսեց, որ մի հարուստ մարդ կա ։ հակնելով ցնցոտիներ ՝ նա կնաց մեծատունի մոտ։ հարուստը տեսնելով այտ մարդուն ՝ շրխկրացրեց տուրը և հերագավ ։խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք,Читать далее «Տեքստ»

We have to rest. We walked for over four hours ( walk).   have been walking  We need a new car. We had this one for ages. ( have)  have had  My sister earns a good salary. She sells computer software. ( sell) Every day I  —————up at six, eat breakfast at seven and leave for work at eight(wake)  wake  When Carol calledЧитать далее

Անօրգանական նյութեր

9-րդ դաս. Թեման՝ <<Անօրգանական նյութերի հիմնական                           դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում>> Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                                                        օքսիդների, հիմքերի,  թթուների, Читать далее «Անօրգանական նյութեր»

Նորից անձրև՜, մշո՜ւշ, ա՜մպ,Թախի՜ծ անհուն, տխրա՜նք հեզ,Աշո՛ւն, քեզ ի՛նչ քնքշությամբ,Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ… Քո մշուշը, քո ոսկիՏերևները հողմավար,Դյութանքը քո մեղմ խոսքի,Արցունքները քո գոհար… Հարազատ են իմ հոգուն,Վհատությանն իմ խոնարհ,Ե՛վ թփերը դողդոջուն,Ե՛վ խոտերը գետնահար… Եվ քո երգը թախծալիԻմ սրտի երգն է կարծես,Աշո՛ւն, քաղցր ու բաղձալի,Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ…

Առաջադրանք  1 1.Փակագծում տրված  բառերից ընտրի՛ր ճիշտը: Հեռավոր անապատում (մոլեգնում, վարարում)  էր մրրիկը: (Հայերեն լեզուն, հայերենը)  հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում առանձին լեզու է:Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին  արոտավայրերից տուն եկող կովերն ու հորթերը: Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր տարածվում լռության մեջ: Քամին (փռփռացնում, փրփրեցնում) էր նրա հագուստի փեշերը: (Ամոլ, ամուլ) դաշտերը դարձան արգասաբեր ու բերրի: Ամառները նա հաճախ էր գնումЧитать далее

29․10 ժամը՝ 10։30-12։00— հայոց լեզվի պարապմունք31․10 ժամը՝ 10։30-12։00— հայոց լեզվի պարապմունք Կարդալ Խորխե Բուկայի 2 պատմվածքները, վերլուծել բլոգում։Գրել վարժությունը։Գրել պատմություն՝ «Իմ ընկերերը»։ 14. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:      Մեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի  էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասիայի տոթակեզ ու թանձր կլիմայի պատճառով անընդհատ շատ ջուր է գոլորշիանում ծովի մակերևույթից, իսկ լուծված աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղիությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց` աղիությունն աճում է: Աղերը Մեռյալ ծովի քառորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդհանուր քանակը քառասունЧитать далее

Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ձ-ծ-ց 1) արձակ, բարձր, փոցխ, ընթացք 2) արցունք, դեղձան, փորձ, արձան 3) բարձ, դերձակ, հարձակվել, դաղձ 4) դեղձանիկ, պախուրց, օձաձուկ, վրձին 2. Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ղ-խ 1) զմրուխտ, դրախտ, դեղձ, աղքատ 2) կխտար, պանդուխտ, վախճան, գաղտնի 3) բախտ, թխկի, բողկ, խրոխտ 4) սանդուղք, խեղդել, շաղկապ, եղբայր 3. Լրացնել բաց թողնվածЧитать далее

Առաջադրանք

35 բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ։ Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց։ Սուրբ հայրերը սպասում էին, որ նա կընկճվի։ Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտացի է ու ամբողջական։ Մտածելու համար նրան իննսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու անգամ կեսօրին ու կեսգիշերին , աստվածաբաններ էին ուղարկում նրա խուցը։Читать далее «Առաջադրանք»

Առաջադրանք

36 Պատկերացրեք, որ երկրի վրա մեզ հետ միասին ապրում են էակներ, որոնց կյանքի ժամանակամիջոցը՝ ծնունդից մինչև մահ, տեղավորվում է վայրկյանի հազարերորդական մասում։ Այդպիսի յուրաքանչյուր էակի կյանքի ընթացքում դիտվող աշխարհը մեր աշխարհի ակնթարթային լուսանկարը կլինի։ Այդ նկարի մեջ տարօրինակ դիրքերում քարացած անշարժ էակներ՛ մարդիկ կլինեն։ կյանք, կյանքով, կյանքի, կյանքումվայրկյան, վայրկյանի մեջ , վայրկյանումաշխարհ, ակնթարթ

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы