ՀՀ ԿԳՆ  Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր Ուսումնառության պայմանագրի լուծման հիմնավորում Սովորողի անուն,ազգանուն   — Ավեդ Տէքըրմէնճեան Ո՞ր դասարանում է սովորում  — 9.3 Ո՞ր դասարանից է սովորում կրթահամալիրում  — 9 Եթե տեղափոխվել է այլ դպրոցից, խնդրում ենք նշել՝ որի՞ց   — Նահտկած վրժարան Ո՞ր դպրոց (ուսումնական հաստատություն) է տեղափոխվում   սովորողը – եղիշէ Ջրենց թիվ 67 Ո՞վ է նախաձեռնում Читать далее

Ուսումնակա առաջին շրջանի ամփոփում

տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. 5 ժամ հայերին պատժարով և մադեմատիկաի ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն, Հայոց լեզու 5Անգլերեն 3 ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ, Մասնակցել եմ սահմանված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, ունեմ 3 ուշացում: մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին. ուսումնասիրություն, լուսաբանում Արատես—Սոֆիյա ԱյվազյանЧитать далее «Ուսումնակա առաջին շրջանի ամփոփում»

տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին (կարող է լրացվել google հարցման ձևաթղթով, հրապարակվել pdf-ով). հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 1 ժամ բացակայություն, որովհետև ֆիզկուլտուրայի դասաժամին չեմ մասնակցել վատառողջ լինելու պատճառով: ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն, Ունեմ հետևյալ բաժինները՝ Գրականություն-18 նյութ Հայոց լեզու-11 նյութ Մաթեմատիկա-0 նյութ Անգլերեն-49 նյութЧитать далее

Տեքստ

Կար-չկար մի իմաստուն՝ մեծ խելգով , աշխարհի չար ու բարուց հասկացող։ Կյանքն անցկացնելով մարթկանց մեց ՝ իմաստունը հասկանում էր նրանց ցավը ։ Մի անգամ իմաստունը լսեց, որ մի հարուստ մարդ կա ։ հակնելով ցնցոտիներ ՝ նա կնաց մեծատունի մոտ։ հարուստը տեսնելով այտ մարդուն ՝ շրխկրացրեց տուրը և հերագավ ։խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք,Читать далее «Տեքստ»

We have to rest. We walked for over four hours ( walk).   have been walking  We need a new car. We had this one for ages. ( have)  have had  My sister earns a good salary. She sells computer software. ( sell) Every day I  —————up at six, eat breakfast at seven and leave for work at eight(wake)  wake  When Carol calledЧитать далее

Անօրգանական նյութեր

9-րդ դաս. Թեման՝ <<Անօրգանական նյութերի հիմնական                           դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում>> Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                                                        օքսիդների, հիմքերի,  թթուների, Читать далее «Անօրգանական նյութեր»

Նորից անձրև՜, մշո՜ւշ, ա՜մպ,Թախի՜ծ անհուն, տխրա՜նք հեզ,Աշո՛ւն, քեզ ի՛նչ քնքշությամբ,Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ… Քո մշուշը, քո ոսկիՏերևները հողմավար,Դյութանքը քո մեղմ խոսքի,Արցունքները քո գոհար… Հարազատ են իմ հոգուն,Վհատությանն իմ խոնարհ,Ե՛վ թփերը դողդոջուն,Ե՛վ խոտերը գետնահար… Եվ քո երգը թախծալիԻմ սրտի երգն է կարծես,Աշո՛ւն, քաղցր ու բաղձալի,Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ…

Առաջադրանք  1 1.Փակագծում տրված  բառերից ընտրի՛ր ճիշտը: Հեռավոր անապատում (մոլեգնում, վարարում)  էր մրրիկը: (Հայերեն լեզուն, հայերենը)  հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում առանձին լեզու է:Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին  արոտավայրերից տուն եկող կովերն ու հորթերը: Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր տարածվում լռության մեջ: Քամին (փռփռացնում, փրփրեցնում) էր նրա հագուստի փեշերը: (Ամոլ, ամուլ) դաշտերը դարձան արգասաբեր ու բերրի: Ամառները նա հաճախ էր գնումЧитать далее

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы