տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին (կարող է լրացվել google հարցման ձևաթղթով, հրապարակվել pdf-ով). հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 1 ժամ բացակայություն, որովհետև ֆիզկուլտուրայի դասաժամին չեմ մասնակցել վատառողջ լինելու պատճառով: ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն, Ունեմ հետևյալ բաժինները՝ Գրականություն-18 նյութ Հայոց լեզու-11 նյութ Մաթեմատիկա-0 նյութ Անգլերեն-49 նյութЧитать далее

Տեքստ

Կար-չկար մի իմաստուն՝ մեծ խելգով , աշխարհի չար ու բարուց հասկացող։ Կյանքն անցկացնելով մարթկանց մեց ՝ իմաստունը հասկանում էր նրանց ցավը ։ Մի անգամ իմաստունը լսեց, որ մի հարուստ մարդ կա ։ հակնելով ցնցոտիներ ՝ նա կնաց մեծատունի մոտ։ հարուստը տեսնելով այտ մարդուն ՝ շրխկրացրեց տուրը և հերագավ ։խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք,Читать далее «Տեքստ»

Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ձ-ծ-ց 1) արձակ, բարձր, փոցխ, ընթացք 2) արցունք, դեղձան, փորձ, արձան 3) բարձ, դերձակ, հարձակվել, դաղձ 4) դեղձանիկ, պախուրց, օձաձուկ, վրձին 2. Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ղ-խ 1) զմրուխտ, դրախտ, դեղձ, աղքատ 2) կխտար, պանդուխտ, վախճան, գաղտնի 3) բախտ, թխկի, բողկ, խրոխտ 4) սանդուղք, խեղդել, շաղկապ, եղբայր 3. Լրացնել բաց թողնվածЧитать далее

Առաջադրանք

35 բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ։ Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց։ Սուրբ հայրերը սպասում էին, որ նա կընկճվի։ Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտացի է ու ամբողջական։ Մտածելու համար նրան իննսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու անգամ կեսօրին ու կեսգիշերին , աստվածաբաններ էին ուղարկում նրա խուցը։Читать далее «Առաջադրանք»

Առաջադրանք

36 Պատկերացրեք, որ երկրի վրա մեզ հետ միասին ապրում են էակներ, որոնց կյանքի ժամանակամիջոցը՝ ծնունդից մինչև մահ, տեղավորվում է վայրկյանի հազարերորդական մասում։ Այդպիսի յուրաքանչյուր էակի կյանքի ընթացքում դիտվող աշխարհը մեր աշխարհի ակնթարթային լուսանկարը կլինի։ Այդ նկարի մեջ տարօրինակ դիրքերում քարացած անշարժ էակներ՛ մարդիկ կլինեն։ կյանք, կյանքով, կյանքի, կյանքումվայրկյան, վայրկյանի մեջ , վայրկյանումաշխարհ, ակնթարթ

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы