Անօրգանական նյութեր

9-րդ դաս. Թեման՝ <<Անօրգանական նյութերի հիմնական                           դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում>> Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                                                        օքսիդների, հիմքերի,  թթուների, Читать далее «Անօրգանական նյութեր»

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы