29․10 ժամը՝ 10։30-12։00— հայոց լեզվի պարապմունք
31․10 ժամը՝ 10։30-12։00— հայոց լեզվի պարապմունք

Կարդալ Խորխե Բուկայի 2 պատմվածքները, վերլուծել բլոգում։
Գրել վարժությունը։
Գրել պատմություն՝ «Իմ ընկերերը»։

14. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

     Մեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի  էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասիայի տոթակեզ ու թանձր կլիմայի պատճառով անընդհատ շատ ջուր է գոլորշիանում ծովի մակերևույթից, իսկ լուծված աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղիությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց` աղիությունն աճում է: Աղերը Մեռյալ ծովի քառորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդհանուր քանակը քառասուն միլիոն տոննա  է։

15.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 Ամերիկյան մի ակումբում, որտեղ երաԺշտությունն անդադար որոտում է, կարելի է անդորր գտնել: Ավտոմատի մեջ տասը ցենտ են գցում, և այն երեք րոպեով անջատվում է: Տասը ցենտը քիչ չէ, բայց ինչքա՜ն հաճելի է թ վում այն անդորրը (լռություն), որի համար անձամբ կանխիկ վճարել ես: Հազար ինը հարյուր հիսունինը թվին ամերիկյան ռադիոն մի անսովոր հաղորդում տվեց: Ունկնդիրների ուշադրությանը ներկայացրին մի լուր` աղմուկի դեմ պայքարող կազմակերպություն ստեղծելու մասին, ուր ընդհուպ մինչև տասնհինգ ոպեանոց հաղորդման վերջը տևող լռություն:

   16.Բաց թողնված տառերը լրացրու՛:

          Մարդուն իր ամբողջ կյանքում ուղեկցում է ձայնը: Մարդը բացարձակ լռության պայմաններում վատ է զգում. նրան պատում է  երկյուղի ու անհարմարության զգացում: Բացարցակ լռությունը խավարում է մարդու ն..րդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվերջ աղմուկը: Որոտը, հրաբուԽների ձայնը, ծովային մ..իկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ ալ, ինչպես թռվումների դայլայլը, աղբյուրների կարկաչ..նը, ծովի ալիքների համ.նթաց ճողփ..նը, հաճելի են մար.կանց համար, բարերար են ներգործում նրանց ն..րդային համակարգի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մարդու առո..ությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ն..րդահոգեկան հիվանդությունների աճը, ֆիզիկական և մտածոր ըն․ունակություն..երի նվազումը:
վագր— վագրեր
արկղ- արկղեր
սանր—սանրեր
մանր—մանրեր
աստղ—աստղեր
բեռ—բեռներ
գառ—գառներ
դուռ—դռներ
եզ—եզներ
թոռ—թոռներ
լեռ—լեռներ
ծոռ—ծոռներ
ծունկ—ծնկներ
ձուկ—ձկներ
մուկ—մկներ
նուռ—նռներ
մատ—մատներ
հարս—հարսներ
գրագիր—գրագիրներ
ժամացույց—ժամացուցներ
կենսագիր—կենսագիրներ

  1. Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ձ-ծ-ց


1) արձակ, բարձր, փոցխ, ընթացք
2) արցունք, դեղձան, փորձ, արձան
3) բարձ, դերձակ, հարձակվել, դաղձ
4) դեղձանիկ, պախուրց, օձաձուկ, վրձին

2. Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ղ-խ

1) զմրուխտ, դրախտ, դեղձ, աղքատ
2) կխտար, պանդուխտ, վախճան, գաղտնի
3) բախտ, թխկի, բողկ, խրոխտ
4) սանդուղք, խեղդել, շաղկապ, եղբայր

3. Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ ր-ռ

1) քաշկռտել, հուռթի, քառասուն
2) արթուն, արհամարհել, կրծել, եղերական
3) կոխկռտել, կտրտել, պառկել, գրգիռ
4) մրմուռ, բարբառ, գարնուկ, խրճիթ

4. Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ օ-ո
1) մեղմօրոր, հանրօգուտ, ոսկեզոծ, անօդ
2) այսօր, անոթ, օրեցօր, առողջ
3) ապօրինի, օրըստօրե, վատորակ, հայորդի
4) բարորակ, արագոտն, ամենօրյա, պարզորոշ 

5.Մեկ  բառով բացատրի՛ր տրված  դարձվածքները և կազմի՛ր  նախադասություններ   դարձվածքներով.

գլուխ բերել —  կարողանալ
Ես այս գործը գլուխ բերեցի։

լեզու առնել— խոսել
Հանկարծ արջը լեզու առավ և խոսեց մարդկային լեզվով։

  օձի լեզու թափել— համոզել
Այդ մարդը սկսեց օձի լեզու թափել։

 6. Գրի՛ր  տրված բառերին  մեկ հոմանիշ,  մեկ հականիշ:

Քնքուշ – փափուկ,մեղմ—կարծր, կոպիտ

Տամուկ- խոնավ— չոր

Պայծառ – լուսավոր— խավար

Աղքատ – խեղճ—հարուստ

Հպարտ — գոռոզ—խոնարհ

7. Բաց թողնված տառերր լրացրո՛ւ:

   «Օդային ամրոց» արտահայտությունը նշանակում է անպտուղ երևակայություն, իզուր երազանք, անիրագործելի պլաններ: Այդ արտահայտությունը վերագրում են քրիստոնեական քարոզիչ Ավգուստիանոսին, որն իր աշխատությաններից մեկում խոսում է օդային շինարարության մասին: Հետագայում մարդիկ այդ արտահայտությունը գործածում են ձևափոխված` «Օդային ամրոց» ձևով:

փոցխ , դեղձանիկմ, վրձին, դեղձ դերձակ

Առաջադրանք

35 բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ։

Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց։ Սուրբ հայրերը սպասում էին, որ նա կընկճվի։ Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտացի է ու ամբողջական։ Մտածելու համար նրան իննսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու անգամ կեսօրին ու կեսգիշերին , աստվածաբաններ էին ուղարկում նրա խուցը։

Բայց նա ոչինչ չէր խնդրում։ Երբ կարդինալի պալատում կարդում էին դատավճիռը, նա ասաց․ «Դուք ավելի մեծ երկյուղով եք հայտնում ինձ դատավճիռը, քան ես լսում եմ» ։

տառ, տառատեսակ, տառեր

Առաջադրանք

36

Պատկերացրեք, որ երկրի վրա մեզ հետ միասին ապրում են էակներ, որոնց կյանքի ժամանակամիջոցը՝ ծնունդից մինչև մահ, տեղավորվում է վայրկյանի հազարերորդական մասում։ Այդպիսի յուրաքանչյուր էակի կյանքի ընթացքում դիտվող աշխարհը մեր աշխարհի ակնթարթային լուսանկարը կլինի։ Այդ նկարի մեջ տարօրինակ դիրքերում քարացած անշարժ էակներ՛ մարդիկ կլինեն։

կյանք, կյանքով, կյանքի, կյանքում
վայրկյան, վայրկյանի մեջ , վայրկյանում
աշխարհ, ակնթարթ

35 բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ։

Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց։ Սուրբ հայրերը սպասում էին, որ նա կընկճվի։ Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտացի է ու ամբողջական։ Մտածելու համար նրան իննսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու անգամ կեսօրին ու կեսգիշերին , աստվածաբաններ էին ուղարկում նրա խուցը։

Բայց նա ոչինչ չէր խնդրում։ Երբ կարդինալի պալատում կարդում էին դատավճիռը, նա ասաց․ «Դուք ավելի մեծ երկյուղով եք հայտնում ինձ դատավճիռը, քան ես լսում եմ» ։

տառ, տառատեսակ, տառեր

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы